พระพิฆเนศ FUNDAMENTALS EXPLAINED

พระพิฆเนศ Fundamentals Explained

พระพิฆเนศ Fundamentals Explained

Blog Article

พระองค์มีพระชายาอยู่สองพระองค์ สะท้อนให้เห็นถึงครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างผาสุข มีความสามัคคีปรองดอง

พระองค์ทรงโปรดปรานการดื่มน้ำจากผลมะนาว เชื่อว่าผลไม้ชนิดนี้เป็นตัวแทนของความสดชื่นของชีวิต

ทำความสะอาด จาน แก้วน้ำ เชิงเทียน แท่นกำยาน ฯลฯ แล้วเก็บไว้ในที่เฉพาะ ไม่ว่าจะบูชาอย่างไรก็ตาม หลักสำคัญ คือ ขณะสวดบูชาให้ตั้งสติให้แน่วแน่ สวดมนต์ให้ถูกต้อง บูชาด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่ขอพรด้วยความโลภ ไม่ขอพรที่มีการสาปแช่งผู้อื่น ไม่ขอพรด้วยความท้าทาย หากปฏิบัติขั้นตอนใดผิดพลาดก็ให้ขอขมา บารมีขององค์ท่าน จะคุ้มครองเราได้

หรือพระคเณศ คือ เทพเจ้าตามความเชื่อคติพราหมณ์-ฮินดู มีอีกชื่อว่า คชานนท์ ทรงเป็นโอรสของพระศิวะกับพระแม่อุมาเทวี (พระแม่ปารวตี) ได้รับยกย่องให้เป็นองค์เทพแห่งศิลปวิทยาทุกแขนง รวมถึงเป็นเทพแห่งความสำเร็จ คอยปัดเป่าอุปสรรค รวมทั้งขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ลักษณะเด่นของพระพิฆเนศ ทรงมีพระเศียรเป็นช้าง พระวรกายเป็นมนุษย์ และได้รับประทานพรจากพระศิวะ ทำให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีอิทธิฤทธิ์เสกบันดาลความสำเร็จ จะเห็นว่าในการประกอบพิธีต่างๆ ตามความเชื่อ มักจะบูชาพระพิฆเนศเป็นลำดับแรกก่อนในฐานะบรมครูของศาสตร์ทุกแขนง เพื่อให้สิ่งที่มุ่งหวังหรือปรารถนาจะทำนั้น ไร้อุปสรรคขัดขวาง และประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

เปิดแชตอดีตเจ้าสำนักลัทธิถวายตัว ขอให้ศิษย์สวิงกิ้งอ้างเปิดถวายคุรุ ที่แท้เอาไปช่วยตัวเอง เหยื่อร่ำไห้วอนสื่ออย่าเผยแพร่

พระองค์จะยิงศรดอกไม้ออกไป พระพิฆเนศ เพื่อนำทางผู้ที่ศรัทธาสู่หนทางแห่งความสำเร็จ อีกทั้งยังให้ความหมายถึงการสมหวังในความรัก คล้ายกับศรของของกามเทพ

แก่นแท้ของการไหว้พระพิฆเนศ คือ เพื่อแสดงความเคารพ และนำมาซึ่งความสงบสู่จิตใจ อันเป็นการสร้างสติปัญญา และสิริมงคลให้กับชีวิต สิ่งสำคัญในการไหว้พระพิฆเนศให้สำเร็จสูงสุด คือ ต้องทำจิตใจให้สะอาด ปราศจากกิเลส ละทิ้งความโกรธ ความหลง มีเมตตา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความรักและสำเร็จ ถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้ นอกจากจะได้รับอานิสงส์ดีๆ พรนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาร้อยเท่าพันเท่าแล้ว ยังทำให้มีสติ ซึ่งช่วยในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

องค์พระพิฆเนศในปางต่างๆกัน ท่านอาจจะได้พบเห็นสัญลักษณ์ต่างๆ หรือสิ่งของที่แตกต่างกันในพระหัตถ์ของพระองค์ ซึ่งสัญลักษณ์แต่ละอย่างนั้น จะให้ความหมายที่แตกต่างกันดังนี้...

เมื่อทำพิธีบูชาพระพิฆเนศแนะนำให้แต่งกายด้วยสีแดง ซึ่งหมายถึงพลังขับเคลื่อนของชีวิต เป็นสีแห่งชัยชนะ หรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส เช่น สีส้ม สีเหลือง สีชมพู ไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีขาวล้วนหรือสีดำล้วน เพราะสีขาวสื่อถึงการเป็นหม้าย ใส่เพื่อไว้ทุกข์ให้คู่ชีวิต ส่วนสีดำล้วน คือ การไว้อาลัยแด่ผู้จากไป จึงไม่เป็นมงคล

ในด้านการทำงานหรือการใช้ชีวิตก็จะได้รับคำชมและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่ สามารถสร้างเกียรติยศและชื่อเสียงให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีความเจริญรุ้งเรื่องเป็นพิเศษ

ของบูชาพระพิฆเนศ ห้ามใช้เนื้อสัตว์ทุกชนิด สิ่งของตามลิสต์นี้สามารถเลือกมาบูชาพระพิฆเนศได้ โดยต้องวางในภาชนะ หรือถาดที่ไม่ปะปนกับของใช้ภายในครัว

นะโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิด พิฆเนศวรอิ

ช่วงนี้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในการวางแผนทำธุรกิจหรือสร้างกิจการเป็นของตัวเองสูง ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังมีโชคในการเสี่ยงดวง ทำให้ช่วงนี้เงินทองไม่ค่อยขาดมือ แต่ที่ต้องระวังให้ดีคือ จะมีคนอิจฉาริษยา สร้างอุปสรรคมาขัดขวางในช่วงที่คุณกำลังดวงขึ้นได้เช่นกัน

Report this page